Повик за експерти за образование со фокус на историја – Ана Франк Хаус
Ана Франк Хаус – Холандија распишува повик за експерти за образование со...
СТАНИЦА:СТУДЕНТСКА 3.0 [Целодневен настан за студентите]
Младинскиот образовен форум овој четврток (18 декември), го организира настанот Станица:Студентска,...
Претставници на организации од 12 општини поминаа циклус обуки за јакнење на нивните капацитети за младински прашања
Во периодот октомври – ноември, двесте млади земаа дел од различни...
Студентите да ги бараат своите права пред институциите
На 11 декември 2014, на Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје,се одржа...