Се извинуваме, веб страницата е моментално недостапна поради одржување а пристапот до содржините е ограничен. Ве молиме посетете не наскоро. Во меѓувреме за новите информации можете да се информирате на нашата Фејсбук страница.
Тимот на МОФ.

Контакт и МОФ Центри


Здружение на граѓани „Младински образовен форум“
Адреса: ул. Дренак 34А, 1000 Скопје
Телефон: 02 3139 692
Факс: 02 3114 412
Мејл: info@mof.org.mk

МОФ стаф:

Извршна директорка

Дона Костуранова  dona_kosturanova@mof.org.mk

Претседателка

Стефани Спировска Stefani_spirovska@mof.org.mk

Програмска директорка

Бојана Низамовска bojana_nizamovska@mof.org.mk

Административен директор

Александра Груевска  aleksandra_gruevska@mof.org.mk

Административни асистенти

Весна Трајковиќ  vesna_trajkovik@mof.org.mk
Илина Поп Христова ilina_pophristova@mof.org.mk

Дебатна програма

Програмска координаторка
Теодора Столевска  teodora_stolevska@mof.org.mk
Програмски асистент
Дејан Ризински dejan_rizinski@mof.org.mk

Учиме право програма

Програмски координатор
Димитар Низамовски – dimitar_nizamovski@mof.org.mk
Програмски асистент
Мартин Лазаревски – martin_lazarevski@mof.org.mk

Програма за Истражување, анализа и креирање младински и образовни политики

Програмска координаторка
Мартина Илиевска – martina_ilievska@mof.org.mk

Програмска асистентка
Александра Филипова – aleksandra_filipova@mof.org.mk

Програма за Младински активизам

Програмска координаторка Сања Стефановиќ  sanja_stefanovik@mof.org.mk
Програмски асистент
Фари Хисени fari_hiseni@mof.org.mk

Локален координатор на МедиаАрт клубови Скопје
Ивона Кузмановска, ivona_kuzmanovska@mof.org.mk

Радио МОФ

Координаторка на Радио МОФ

Стефанија Тенекеџиева - stefanija_tenekedjieva@radiomof.mk

Новинарка и уредничка
Јасмина Јакимова - jasmina_jakimova@mof.org.mk

Новинар и уредник
Бојан Шашевски - bojan_shashevski@radiomof.mk 
Новинарка
Емилија Петреска - emilija_petreska@radiomof.mk 
Новинар
Даниел Евросимоски - daniel_evrosimoski@radiomof.mk 

Радио и стрим техничарка
Ана Марија Милојевиќ - anamarija_milojevic@mof.org.mk

Управен одбор:

Ана Попризова

Вилдан Дрпљанин

Дамир Незири

Атанас Димитров

Петар Антевски

Деа Здравева

Кристина Митрова

 

МОФ Центри:

МОФ центар Тетово

Координатор
Бобан Костадиновски - bobankostadinovski@gmail.com

МОФ центар – Битола (партнер: МКЦ Битола)
Координатор
Мила Најденовска - milanajdenovska@yahoo.com

МОФ центар – Велес (партнер: Фондација за локален развој и демократија „Фокус“)
Координатор
Дејан Ристов  ristov_dejan@yahoo.com  

МОФ центар – Куманово (партнер: Центар за меѓукултурен дијалог)
Координатор
Марија Крстевска marija@cid.mk 

Партнери:
Американско катче – Скопје
Координатор
Олгица Ѓорѓиевска  acskopje@yahoo.com
Асистент Координатор
Кренар Ќоку  acskopje@yahoo.com