[Инфографик] Корупција во високото образование

03/06/2013

Овој инфографик визуелно ги прикажува најголемите проблеми, состојбите и разликите со корупцијата во високото образование во регионот Југоисточна Европа. Информациите од овој инфографик се извадоци од спроведеното регионално истражување за перцепција на корупцијата во високото образование. Ова истражување Младински образовен форум (МОФ) го спроведе како дел од проектот Антикорупциска студентска мрежа во Југоисточна Европа, каде МОФ е членка заедно со организации од Молдавија, Србија, Хрватска и Бугарија.

Регионалното истражување веќе е завршено и во целост (со најинтересните информации, методологијата и малку повеќе информации за мрежата) можете да го преземете тука.

Повеќе информации за кампањата за промоција на ова истражување можете да најдете на страницата „Розово високо образование

acsn_infographic_draft_5-01


Повик за истражувачки проекти
Младински образовен форум распишува повик за 2 истражувачки проекти  од областа...
Државниот испит нема да го подобри квалитетот на високото образование
Младински образовен форум (МОФ) внимателно и загрижено ги анализираше последните најавени...
Повик за учество во истражување „Родовата сензитивност кај младите НВО активи...
Како дел од активностите на академијата за млади истражувачи спроведена од...

АКТУЕЛНО

27 ноември 2014
Activate Talks

до 28 декември
Повик за истражувачки проекти