[Инфографик] Корупција во високото образование

03/06/2013

Овој инфографик визуелно ги прикажува најголемите проблеми, состојбите и разликите со корупцијата во високото образование во регионот Југоисточна Европа. Информациите од овој инфографик се извадоци од спроведеното регионално истражување за перцепција на корупцијата во високото образование. Ова истражување Младински образовен форум (МОФ) го спроведе како дел од проектот Антикорупциска студентска мрежа во Југоисточна Европа, каде МОФ е членка заедно со организации од Молдавија, Србија, Хрватска и Бугарија.

Регионалното истражување веќе е завршено и во целост (со најинтересните информации, методологијата и малку повеќе информации за мрежата) можете да го преземете тука.

Повеќе информации за кампањата за промоција на ова истражување можете да најдете на страницата „Розово високо образование

acsn_infographic_draft_5-01


Повик за членови на Младински совет во Општина Дебар
Младите лица од здруженијата на млади, ученичките совети и други регистрирани...
Повик за членови на Младински совет во Кичево
Општина Кичево, во согласност со Одлуката на Советот на Општина Кичево,бр....
Избрани членовите на Младинскиот совет во Неготино
Во Неготино се избрани и 11те членови на Младинскиот Совет, кои следната недела...