Историјат

[инфографик] Што направи МОФ за 14 години постоење?

Здружението на граѓани “Младински образовен форум” (МОФ) е невладина, непартиска и непрофитна организација, формирана во јуни 1999 година, под името Здружение на граѓани “Дебатери“. Претходно, пет години Дебатната програма беше составен дел од младинските програми на Фондацијата Отворено општество Македонија. Во декември 2000 година здружението го промени своето име во “Младински образовен форум“, со цел новото име да го опфати зголемениот број активности и програми.

Токму тој период во активностите на МОФ се вклучува и програмата Учиме право. Учиме Право, иако е интернационална програма, во Македонија датира од почетокот на 1998 година, кога започна како проект координиран од страна на Фондацијата Отворено oпштество - Македонија (ФООМ), и ABA CEELI (адвокатска асоцијација на САД).

Во 2006 година во рамките на МОФ се основа и Студентската програма, која се јавува како резултат на зголемените активности на МОФ во полето на високото образование - застапувања за реформа на системот на студентско организирање, заштита на правата на студентите и активности во сферата на антикорупција во високото образование.

Во периодот од 2007 до денес, МОФ посветено работи на поддршка на неформалното образование и младинскиот активизам на национално ниво и локално ниво, особено преку проектот Локална младинска иницијатива, со чија помош функционираат беа развиени младински центри во 12 градови ширум Македонија. Во младинските центри на МОФ се спроведуваат клубови по Дебата, Учиме право и Медиа/Арт.

Во 2010 година МОФ реализираше внатрешна програмска и организациска реструктура, со цел да ги интергрира сите свои активности во три основни програми. Од тогаш, активностите на МОФ се појавуваат во рамките на Програмата за неформално образование (која ги вклучува Дебатната програма, Учиме право програмата и сите други обуки и тренинзи кои ги обезбедува организацијата), Програмата за истражување, анализа и креирање младински и образовни политики и Програмата за Младински активизам.

На почетокот на 2011 година организацијата го лансира и својот медиум, Радио МОФ, како независен интернет простор кој е отворен за младинската, културната и креативната заедница во Македонија.

Денес, во здружението се ангажирани повеќе од 30 членови на СТАФ тимот на МОФ, Собранието го сочинуваат околу 100 полнолетни членови, а бројот на членови и корисници на младинските центри и клубови на годишно ниво изнесува околу 1.500.